Privacyverklaring

Persoonsgegevens die wij verwerken

 

Stichting Sufi Trail verwerkt je persoonsgegevens wanneer je een bestelling plaatst in de webshop of wanneer je een vermelding realiseert op het overzicht van accommodaties op onze website. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij hiervoor kunnen verwerken: – Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Locatiegegevens
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
Persoonsgegevens die aan ons worden verstrekt bij het plaatsen van bestellingen in de webshop worden uitsluitend gebruikt voor het kunnen verwerken en toesturen van de bestelling. Deze gegevens worden niet gedeeld met of verkocht aan andere partijen. De persoonsgegevens die betrekking hebben op een bestelling worden maximaal 2 jaar bewaard in onze systemen.
Persoonsgegevens die aan ons worden verstrekt ten behoeve van een vermelding op het overzicht van accommodaties op de website worden uitsluitend gebruikt voor dat doel. Deze gegevens worden niet gedeeld met of verkocht aan andere partijen. De verstrekte gegevens die betrekking hebben op de accommodatie worden uiteraard wel gebruikt voor opname en publicatie op het overzicht van accommodaties. Ook gebruiken wij deze gegevens om contact met je te kunnen zoeken in het geval er vragen of opmerkingen zijn over de accommodatie, om je te informeren over aanpassingen in de functionaliteit van het platform waarop de accommodaties worden getoond, en om je andere relevante berichten te kunnen sturen. De persoonsgegevens die betrekking hebben op een accommodatievermelding worden bewaard zolang de vermelding actief is op de website. Na het beëindigen van de vermelding worden de gegevens nog maximaal 2 jaar bewaard in onze systemen.
Locatiegegevens worden gebruikt om je positie te tonen wanneer je op een kaart op de website klikt op de ‘locatieknop’ om te zien waar je je bevindt ten opzichte van de route. De stichting Sufi Trail verzamelt deze gegevens niet en bewaart ze evenmin. Op sommige pagina’s van de website wordt inhoud getoond die afkomstig is van Facebook en Twitter. Deze kunnen eveneens locatiegegevens van je verzamelen.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld
worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via sufitrail@gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken Stichting Sufi Trail verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren – Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
– Om een vermelding het overzicht van accommodaties te kunnen realiseren

– Om je actuele locatie op de kaart te kunnen laten zien
Delen van persoonsgegevens met derden
Stichting Sufi Trail verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Stichting Sufi Trail blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Stichting Sufi Trail gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Stichting Sufi Trail gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw
voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Wanneer je via onze website gebruik maakt van platformen die eigendom zijn van Facebook of Twitter kunnen deze wel je locatiegegevens
Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.
Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.
Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat doe-ik-ermee/
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Gegevens die betrekking hebben op een accommodatievermelding kun je zelf inzien, aanpassen of verwijderen door in te loggen in je account op onze website.
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Stichting Sufi Trail en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar sufitrail@gmail.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .
Stichting Sufi Trail wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Stichting Sufi Trail neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met via sufitrail@gmail.com
Contactinformatie
De stichting Sufi Trail is gevestigd aan Hagestraat 10-A, 2011 CV Haarlem. Als je vragen hebt over deze privacyverklaring of over je gegevens neem dan contact met ons op via sufitrail@gmail.com of stuur een brief naar ons postadres.
Laatst gewijzigd op: 3 mei 2021

Share This