Camino Academie resultaat

De afsluiting van het project ‘Pelgrimage opnieuw uitvinden’, georganiseerd door de Camino Academie was een (online)bijeenkomst waarin enkele experts vanuit hun eigen invalshoek reageerden op het verzamelde materiaal. Tevens werd, op basis van enkele stellingen,...